Vårt rabattprogram baserer seg på Visa-nettverkets bransjestruktur. Under finner du en liste over alle brukerstedsgruppene (MCC-Merchant Category Code) som inngår i bransjen vi har definert som bil og tilbehør. Rabatten i bransjen bil og tilbehør gjelder ikke drivstoff. Det er basert på disse bransjekodene at Ikano Visa foretar rabattberegningene. 
Når et brukersted registreres i Visa systemet, velges en kode som best mulig definerer bransjen brukerstedet opererer i. Dessverre er det slik at noen få brukersteder registreres med en kode, som for oss eller for deg som Ikano Visa kunde, virker "feil" basert på produktet som brukerstedet selger. Vi har dessverre ikke mulighet til å kontrollere dette og kan derfor ikke gi rabatt ved denne type hendelser. Under finnes Visa brukerstedene som gir rabatt under bransjen "bil og tilbehør".
BRUKERSTEDSGRUPPE - "BIL OG TILBEHØR"MCC
Rens- & polering2842
BTB biltilbehør og nye deler til bil5013
Bilforhandler - Salg, service, reparasjon5511
Bilforhandler - Brukte biler5521
Biltilbehørsforhandler5531
Dekk-forretning5532
Reservedel og tilbehør5533
Forhandler av biltilhengere5561
Husbil-forhandler5592
Bilopphug & kranbiler5935
Karosseri reparasjon7531
Dekk reparasjon og regummiering7534
Billakkering7535
Bilreparasjon (ikke forhandler)7538
Bilvask7542
Kranbil7549
Automobil org.8675
Det er viktig å presisere at ikke alle butikker aksepterer Visa-kredittkort i sine terminaler. Dette kan variere fra butikk til butikk. Rabattene vil fremkomme pr. transaksjon og kan følges kontinuerlig på Min Side. Du vil også få en oversikt på fakturaen som sendes ut i mai 2014. Rabatten i bransjen "bil og tilbehør" starter den 1. april 2014.
Ps! Ikano Bank/Ikano Visa kan ikke holdes ansvarlig dersom brukerstedet er definert med feil kode, en annen kode enn det som er naturlig å anta ut fra produktet som brukerstedet selger, eller for kjøp gjort på stormarkeder som ikke faller innenfor de utvalgte bransjene som gir rabatt.

Kredittgrense 100 000,-
Eff. Rente 20,1%, 15'o/12mnd=16.57